slide_fishing

Bærekraftig fiske

Bærekraftig høstet og avlet sjømat av ypperlig kvalitet er alle nordmenns stolthet. Forbrukere over hele verden kan nyte norsk sjømat, i visshet om at den er høstet og avlet i overensstemmelse med prinsipper for bærekraftighet. Nordmenn har en sterk tilknytning til miljøet, og ønsker å bevare det kalde, klare vannet som har formet nordmenns måte å leve på.
Norge annonserte nylig at landets nordøstarktiske barentshavskvote for torsk i 2013 er på historiske 1 000 000 tonn. Denne betydelige kvoteøkningen beviser at Norge har lykkes i å håndtere sin fiskerivirksomhet i pakt med naturen.
Norge har også verdens høyeste andel av fiskerier som er sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), og 100 % av Norges nordøstarktiske torsk og hyse er MSC-sertifisert, noe som viser landets forpliktelser til å drive bærekraftig fiske. Denne proaktive tilnærmingen til bærekraftig forvaltning av fiskeressursene betyr at Norge nå har den aller største torskebestanden i verden, og forbrukere over hele verden med god samvittighet kan nytte en masse bærekraftig norsk sjømat, inkludert torsk, hyse, reker og annen sjømat, og det i flere generasjoner framover.