slide_efficiency

Effektivitet

Produksjonene av alle Valentis’ produkter imøtekommer alle kravene i for god produksjonspraksis. God produksjonspraksis (GMP) er lovmessige krav som gir retningslinjer for prosedyrer og dokumentasjon som trengs for å garantere at produktet har den identiteten, styrken, sammensetningen, kvaliteten og renheten det utgir seg for ha. Selskapet garanterer og kontrollerer opphavet til alle produktene i produksjonslinjen, fra produksjonen av aktive substanser til garanti for farmakovigilans.
Alle våre produksjonsprosesser og metoder for kvalitetskontroll har blitt uavhengig vurdert. Våre eksterne leverandører er ekstremt møysommelig utvalgt, med hensyn til selskapenes pålitelighet og erfaring. Dessuten vurderes alle våre leverandører av Valentis for å garantere at de imøtekommer våre egne standarder for kvalitetskontroll.
Ved å produsere våre egne produkter med høy kvalitet og risikohåndtering, er vi i stand til å være markedsledende på pris for våre farmasøytiske produkter i enkelte kategorier.
Vi setter ekstremt høye standarder for produktene våre for å imøtekomme kravene som stilles i lover og EU-direktiver.